Leven met Multipel Myeloom

Leven met Multipel Myeloom


De inhoud van deze pagina is opgedragen aan patiënten met de diagnose ‘Multipel Myeloom’ en hun omgeving.

De patiëntenverenigingen CMP-Vlaanderen vzw, Mymu vzw Wallonië-Brussel en Janssen hebben de handen in elkaar geslagen om jou, je familie en/of dierbaren te helpen om multipel myeloom beter te begrijpen.

Deze gids is uniek omdat hij vertrekt vanuit het oogpunt van lotgenoten en hun verwanten. Hun persoonlijke verhalen, ervaringen, evenals de aandacht voor onderwerpen als nazorg en praktische tips zijn hiervan het bewijs. Door de combinatie van medische en wetenschappelijke kennis enerzijds en de persoonlijke ervaringen van lotgenoten en hun naasten anderzijds, hopen we een antwoord te geven op concrete vragen die multipel myeloom oproept.

Wij hopen van harte dat we met deze gids ons steentje kunnen bijdragen aan begrijpbare informatie over multipel myeloom.

Wat vind je in onderstaande gids?

  • Wat is multipel myeloom?
  • Diagnose
  • Behandeling
  • Wie maakt deel uit van het behandelteam?
  • Leven met multipel myeloom
  • Empowerment: neem de regie van je gezondheid zelf in handen
  • Nuttige links

Benieuwd? Lees de digitale gids hieronder of vraag een gedrukt exemplaar aan bij jouw hematoloog of behandelteam.


Let wel: deze gids is niet bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies, waarvoor je steeds bij je arts en je behandelteam terecht kunt.

Deel deze pagina

Referenties

Guillevin L, Armstrong I, Aldrighetti R, et al. 2013. Understanding the impact of pulmonary arterial hypertension on patients’ and carers’ lives. European Respiratory Review. Beschikbaar op: https://err.ersjournals.com/content/22/130/535 DOA: 02.01.20