Waldenström


Leven met Waldenström

Een informatiegids boordevol feiten en getuigenissen voor en van mensen die leven met de ziekte van Waldenström.


De ziekte van Waldenström kan heel lang geen klachten geven, soms wel meer dan 10 jaar.

Er zijn geen duidelijke oorzaken voor de ziekte van Waldenström. De ziekte wordt vaak per toeval ontdekt. Je kan de ziekte jaren hebben zonder opvallende klachten. Na verloop van tijd kunnen de klachten echter zeer uiteenlopend zijn. Dat maakt de ziekte ingewikkeld om aan de omgeving uit te leggen. Deze gids geeft meer info over de diagnose, het leven met de ziekte en de behandelingen, Met de specifieke vragen van de patiënten als basis.

Deze gids kwam tot stand door een samenwerking tussen CMP Vlaanderen vzw en Janssen.


Redactievergadering van het Waldenströmgids team.


Redactievergadering

Tijdens de redactievergadering komt de gids echt tot stand: alle partijen komen dan samen om te brainstormen en ideeën uit te wisselen. Hierboven ziet u een van de laatste co-creatiesessie voor de Waldenström gids.


Referenties

Guillevin L, Armstrong I, Aldrighetti R, et al. 2013. Understanding the impact of pulmonary arterial hypertension on patients’ and carers’ lives. European Respiratory Review. Beschikbaar op: https://err.ersjournals.com/content/22/130/535 DOA: 02.01.20