Lymfeklierkanker


Leven met lymfeklier­kanker

Een informatiegids boordevol feiten en getuigenissen voor en van mensen die leven met lymfeklierkanker.


De Engelse arts Thomas Hodgkin ( 1798-1866 ) publiceerde in 1832 de eerste beschrijving van het type lymfoom dat tot vandaag zijn naam draagt.

Lymfeklierkanker ontstaat wanneer de lymfocyten zich ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen. De abnormale gezwellen die zo ontstaan, en die meestal aan het licht komen als een pijnloze zwelling in de hals, oksels of lies; noemen we lymfomen. Lymfeklierkanker kent twee grote families: Hodgkin en Non-Hodgkin, Gekenmerkt door meer dan 60 verschillende subtypes. Deze gids neemt je mee doorheen het volledige traject en helpt lymfeklierkanker beter te begrijpen.

Deze gids kwam tot stand doordat de patiëntenvereniging Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen (LVV vzw) en Janssen het co-creatieproces zijn aangegaan om lotgenoten en naasten te helpen om lymfeklierkanker beter te begrijpen.


Referenties

NHS. Pulmonary hypertension. Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Laatst geraadpleegd oktober 2021.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Beschikbaar op: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Laatst geraadpleegd oktober 2021.