Leven met Waldenstrom

Leven met Waldenström


De inhoud van deze pagina is opgedragen aan patiënten met de diagnose 'ziekte van Waldenström' en hun omgeving.

De patiëntenvereniging CMP Vlaanderen vzw en Janssen hebben de handen in elkaar geslagen om jou, je familie en/of dierbaren te helpen om de ziekte van Waldenström beter te begrijpen.

Deze gids is uniek omdat hij vertrekt vanuit het oogpunt van lotgenoten en hun verwanten. Hun persoonlijke verhalen, ervaringen, evenals de aandacht voor onderwerpen als nazorg en praktische tips zijn hiervan het bewijs. Door de combinatie van medische en wetenschappelijke kennis enerzijds en de persoonlijke ervaringen van lotgenoten en hun naasten anderzijds, hopen we een antwoord te geven op concrete vragen die deze ziekte oproept.

We zijn dan ook trots dat we met deze gids ons steentje bijdragen naar betere informatie over de ziekte van Waldenström.

Wat vind je in onderstaande gids?

  • Wat is de ziekte van Waldenström?
  • Hoe ontstaat de ziekte van Waldenström?
  • Wat gaat er mis bij de ziekte van Waldenström?
  • Behandeling
  • Wie maakt deel uit van het behandelteam?
  • Leven met de ziekte van Waldenström
  • Empowerment: neem de regie van je gezondheid zelf in handen
  • Nuttige links

Benieuwd? Lees de digitale gids hieronder of vraag een gedrukt exemplaar aan jouw hematoloog.

Let wel: deze gids is niet bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies, waarvoor je steeds bij je arts en je zorgteam terecht kunt.


Referenties

NHS. Pulmonary hypertension. Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Laatst geraadpleegd oktober 2021.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Beschikbaar op: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Laatst geraadpleegd oktober 2021.