Nuttige links en tools

PAH-patiëntencharter


Het PAH-patiëntencharter

Het PAH-patiëntencharter beschrijft de normen die mensen met PAH redelijkerwijs van hun zorg mogen verwachten. Het is gebaseerd op de internationale richtlijnen van de European Society of Cardiology/European Respiratory Society (ESC/ERS), en werd ontwikkeld door Janssen in samenwerking met een multidisciplinaire groep van PAH-specialisten en vertegenwoordigers van PAH-patiëntengroepen.

PH Human app

PH Human: Uw digitale PH-partner, vanaf de diagnose en doorheen uw behandeling voor PAH.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson