Nuttige links en tools

PAH-patiëntencharter


Het PAH-patiëntencharter

Het PAH-patiëntencharter beschrijft de normen die mensen met PAH redelijkerwijs van hun zorg mogen verwachten. Het is gebaseerd op de internationale richtlijnen van de European Society of Cardiology/European Respiratory Society (ESC/ERS), en werd ontwikkeld door Janssen in samenwerking met een multidisciplinaire groep van PAH-specialisten en vertegenwoordigers van PAH-patiëntengroepen.

Referenties

NHS. Pulmonary hypertension. Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Laatst geraadpleegd oktober 2021.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Beschikbaar op: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Laatst geraadpleegd oktober 2021.